Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικής επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Τ. Κ. ΒΡΥΣΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ»

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας διακηρύσσει την ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικής επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Τ. Κ. ΒΡΥΣΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ»

Καταληκτική ημερομηνία: 21-8-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.
Προϋπολογισμός: 60.000 € (πλέον Φ.Π.Α. 24 %)

Hλεκτρονικός διαγωνισμός με συστημικό κωδικό 75561

ΤΕΥΔ

ΦΑΥ ΒΡΥΣΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΤΕΥΔ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΣΑΥ ΒΡΥΣΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Project_Financial_Proposal_art

EΣΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΔΑΜ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top