Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικής επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Τ. Κ. ΒΡΥΣΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ»

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας διακηρύσσει την ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικής επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Τ. Κ. ΒΡΥΣΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ»

Καταληκτική ημερομηνία: 21-8-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.
Προϋπολογισμός: 60.000 € (πλέον Φ.Π.Α. 24 %)

Hλεκτρονικός διαγωνισμός με συστημικό κωδικό 75561

ΤΕΥΔ

ΦΑΥ ΒΡΥΣΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΤΕΥΔ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΣΑΥ ΒΡΥΣΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Project_Financial_Proposal_art

EΣΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΔΑΜ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top