Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικής επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ 7Η ΕΠ.ΟΔΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (ΤΜΗΜΑ ΛΑΜΠΑΙΝΑ-ΒΑΛΥΡΑ)»

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας διακηρύσσει την ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικής επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ 7Η ΕΠ.ΟΔΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (ΤΜΗΜΑ ΛΑΜΠΑΙΝΑ-ΒΑΛΥΡΑ)»

Καταληκτική ημερομηνία: 6-9-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 π.μ.
Προϋπολογισμός: 244.032,26 € (πλέον Φ.Π.Α. 24 %)

Hλεκτρονικός διαγωνισμός με συστημικό κωδικό 75750

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ

EΣΥ

Project_Financial_Proposal_art_060818

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΑΙΝΑ-ΒΑΛΥΡΑ

ΣΑΥ ΛΑΜΠΑΝΑ

Τεχνικη έκθεση Λαμπαινα -Βαλύρα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

ΦΑΥ ΛΑΜΠΑΝΑ

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top