Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικής επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΒΟΡΙΝΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ»

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας διακηρύσσει την ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικής επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΒΟΡΙΝΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ»

Καταληκτική ημερομηνία: 26-9-2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ.
Προϋπολογισμός: 19.354,84 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

Hλεκτρονικός διαγωνισμός με συστημικό κωδικό 76562

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)ΦΑΥ ΑνελκυστηραςΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-Β.ΑΝΕΛΚΣΑΥ ΑνελκυστηραςΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-B.ANELKEΣΥ_ΕΡΓΟΥ σύμφωνα με το ν 4412-2016 -2018ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕ ΑΔΑΜTIMOΛΟΓΙΟ
Project_Financial_Proposal_art

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top