Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικής επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ 7Η ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ Της Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (ΤΜΗΜΑ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ-ΜΕΛΙΓΑΛΑ)»

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας διακηρύσσει την ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικής επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ 7Η ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ Της Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (ΤΜΗΜΑ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ-ΜΕΛΙΓΑΛΑ)»

Καταληκτική ημερομηνία: 5-10-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ.
Προϋπολογισμός: 241.935,48€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

Hλεκτρονικός διαγωνισμός με συστημικό κωδικό 76384

Project_Financial_Proposal_art_050918
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΣΑΥ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ
ΕΣΥ_ΕΡΓΟΥ σύμφωνα με το ν 4412-2016 -201
Τεχνική έκθεση
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ pdf)
ΦΑΥ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ doc)
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕ ΑΔΑΜ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top