Ανοικτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (2016)»

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! – ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΕΚ ΠΑΡΑΔΡΟΜΗΣ ΣΤΟ ΤΕΥΔ ΚΑΙ ΣΤΟ Άρθρο Α-15  ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ – Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (2016)»

Καταληκτική ημερομηνία: 20/7/2017 και ώρα 10.00 πμ
Προϋπολογισμός: 600.000 € (με Φ.Π.Α. 24%)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ ΟΠΩΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
EΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ
ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ ΜΕ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.A.Y.)
ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.A.Y.)

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top