Ανοικτός διαγωνισμός για την ανάθεση υλοποίησης του έργου: «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2012 στην περιοχή ευθύνης της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας»

ΑΝΟΙΚΤΟ διαγωνισμό με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές, για την ανάθεση υλοποίησης του έργου «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2012 στην περιοχή ευθύνης της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας» όπως αναλυτικά περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές και στο παράρτημα Ι που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης αυτής.

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 3η Μαΐου ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. στην αίθουσα «ΑΛΕΞ. ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΣ» Διοικητήριο Καλαμάτας παρουσία της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης προσφορών με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή.
Οι ενδιαφερόμενοι, δύνανται να ζητήσουν από την Υπηρεσία μας τα σχετικά έγγραφα μέχρι την προηγούμενη ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. Δεν απαιτείται για τη λήψη αυτών κατάθεση ποσού. Επίσης δύναται να ενημερωθούν για το αναλυτικό περιεχόμενο της διακήρυξης στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου (https://www.ppel.gov.gr).

Για να δείτε τα συννημένα αρχεία πατήστε στο messinia

 

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top