Search
Close this search box.

Ανοικτό Κάτω των Ορίων Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για δύο (2) έτη µε αντικείμενο την «Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των κτιρίων των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας και των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας»

Χρόνος ανάγνωσης:

Ανοικτό Κάτω των Ορίων Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για δύο (2) έτη µε αντικείμενο την  «Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των κτιρίων των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας και των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας» συνολικού προϋπολογισμού 150.000,00€ με Φ.Π.Α. (αρχικός προϋπολογισμός για δύο έτη 120.000,00 πλέον 30.000,00€ δικαιώματος εξάμηνης παράτασης). 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:  Η διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr  του ΕΣΗΔΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ: 26-09-2018

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 26-09-2018 και ώρα 15:00

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:   19-10-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00 μ.μ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 25-10-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 μ.μ.

Ακολουθούν το αρχείο της Διακήρυξης σε μορφή .pdf και σε επεξεργάσιμη μορφή (αρχείο .doc) τα κάτωθι αρχεία:

–  Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης  Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

–  Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

–  Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς

Μοιραστείτε
το άρθρο
Facebook
Twitter
LinkedIn
Scroll to Top