Μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση από τον παρακάτω σύνδεσμο :

DIGEA – ΑΣΕΑ Β-3006193 Δ.Μεγαλόπολης – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ