ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡIOY &ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4177/2013

Με την Φ18/2502/23-8-2018 απόφαση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Μεσσηνίας, επιβλήθηκε χρηματικό πρόστιμο ποσού 3.000,00 ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 B & 4 Γ του αρ. 71 της 91354/24-8-2017 Απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, στον υπεύθυνο της επιχείρησης «Εστιατόριο» ΧΟΝΤΖΕΑ ΗΛΙΑ του Κων/νου στην Στούπα , επειδή διαπιστώθηκε ότι, στον τιμοκατάλογο για τις κατεψυγμένες γαρίδες δεν υπήρχε η ένδειξη κατεψυγμένο ενώ ήταν κατεψυγμένες, σύμφωνα με το τιμολόγιο αγοράς, γεγονός που παραπέμπει σε παραπλανητική – ανακριβή αναγραφή προϊόντος.

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top