Μπορείτε να δείτε την απόφαση από τον παρακάτω σύνδεσμο :

Απόφαση Στελέχωσης του Μητρώου Αξιολογητών, Ψ7ΧΦ7Λ1-ΩΡΓ