Από τη Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου ανακοινώνεται ότι θα πραγματοποιηθούν εξετάσεις (θεωρητικό και πρακτικό μέρος) για την απόκτηση αδειών χειριστή μηχανημάτων έργου

Από τη Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου ανακοινώνεται ότι το πρόγραμμα των εξετάσεων που είχε ανακοινωθεί στις 22-9-2017 σχετικά για διενέργεια εξετάσεων χειριστών (βλέπε
εδώ την ανακοίνωση) τροποποιείται ως εξής:

Οι εξετάσεις της Τετάρτης 18-10-2017 μεταφέρονται την Τρίτη 10-10-2017 και οι εξετάσεις της Τρίτης 10-10-2017 μεταφέρονται την Τετάρτη 11-10-2017. Τα υπόλοιπα στοιχεία (ώρα, υποψήφιοι, τόπος διεξαγωγής κλπ) παραμένουν ως είχαν.

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top