ΔΑΟΚ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΠΑΓΙΔΟΘΕΣΙΑΣ 2015

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Προκηρύσσουμε ημόσιο Ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την επιλογή
αναδόχου για το έργο «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της
παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες στα πλαίσια του Προγράμματος
Συλλογικής Καταπολέμησης του
άκου της Ελιάς έτους 2015 στην περιοχή ευθύνης της Διεύθυνσης
Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Μεσσηνίας» και με κριτήριο επιλογής την χαμηλότερη
τιμή…….

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ.

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top