ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ 2015-2016

Εφαρμογή συμπληρωματικού προγράμματος Αναδιάρθρωση και μετατροπή των
αμπελουργικών εκτάσεων στην Ελλάδα [(άρθρο 46 Καν. (ΕΕ) 1308/2013]
περιόδου 2015-2016
Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί υποβάλλουν, από τις 15 Οκτωβρίου έως τις 30
Νοεμβρίου 2015 Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση για ένταξη στο πρόγραμμα περιόδου 2015-
2016, στη ιεύθυνση Αγροτικής Oικονομίας και Κτηνιατρικής για υφιστάμενες
αμπελουργικές εκτάσεις καθώς και για εκτάσεις που έχουν αποκτήσει δικαιώματα από το
Εθνικό Αποθεματικό με την κατανομή δικαιωμάτων την περίοδο 2014-2015.
Στόχος των μέτρων του εν λόγω προγράμματος είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας
των αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων μέσω:
• της ποιοτικής αναβάθμισης του αμπελουργικού δυναμικού
• της εγκατάστασης ποικιλιών αμπέλου με αυξημένο εμπορικό ενδιαφέρον
• της εισαγωγής σύγχρονων καλλιεργητικών τεχνικών και η διαφύλαξη και προστασία
του περιβάλλοντος
Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για την διαδικασία ένταξης στο πρόγραμμα
μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα 2752-360278 και 2752-360271.

ΔΕΛΤΙΟ-ΤΥΠΟΥ-ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ-2015-2016

Απαραίτητα-Δικαιολογητικά-με-την-Υποβολή-της-Αίτησης

Υπόδειγμα-01-Αίτηση-Υπεύθυνη-δήλωση-ένταξης-2015-2016

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top