Δημοσιοποίηση αιτήσεως για τη χορήγηση Άδειας Εμφιάλωσης Υγραερίων ΠΕ Αργολίδας

Δημοσιοποίηση αιτήσεως για τη χορήγηση Άδειας Εμφιάλωσης Υγραερίων

Με την υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 3864/29-10-2018 αίτηση που κατατέθηκε στη Διεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας (Αδειοδοτούσα Αρχή) της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ζητήθηκε η χορήγηση Άδειας Εμφιάλωσης Υγραερίων από την ΑΦΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ο.Ε.
Έδρα νομικού προσώπου: T.K. Φούρνων, Δ.Ε. Κρανιδίου, Δ.Ερμιονίδας
ΑΦΜ: 082642484, ΔΟΥ: ΝΑΥΠΛΙΟΥ
Στοιχεία αποδέκτη ή αντίκλητου:
Αποστόλου Ιωάννης τουΠαναγιώτη
Φούρνοι
Τ.Κ.: 213 00 – ΚΡΑΝΙΔΙ
Κατά της αιτήσεως αυτής μπορεί να υποβληθεί ένσταση από κάθε ενδιαφερόμενο ενώπιον της Αδειοδοτούσας Αρχής, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας στην ιστοσελίδα της Αδειοδοτούσας Αρχής.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ 10_2018

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top