ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΓΙΔΟΘΕΣΙΑΣ 2016

Ηλεκτρονικός Ανοικτός διαγωνισμός για την ανάθεση υλοποίησης του έργου:
«Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με
παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής
Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2016 στην Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας» με
κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή
CPV: 771-00000-1 Γεωργικές Υπηρεσίες

Δείτε τον Διαγωνισμό…

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top