Search
Close this search box.

Διαγωνισμός για προμήθεια στηθαίων ασφαλείας

Χρόνος ανάγνωσης:

Η Π.Ε. Αργολίδας προκηρύσσει Διεθνή, ηλεκτρονικό, μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια στηθαίων ασφαλείας οδικού δικτύου Π.Ε. Αργολίδας. Οι προσφορές θα αφορούν τη συνολική ποσότητα και όλα τα υπό προμήθεια είδη. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη εκτιμάται συνολικά, στο ποσό των 399.996,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 12/05/2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00, μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 18/05/2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., μέσω του Συστήματος, από την αρμόδια επιτροπή.

Δείτε την Περίληψη…

Δείτε την Διακήρυξη…

Δείτε την Διόρθωση Σφαλμάτων επί της αριθ. 555/2016 διακήρυξης…

Μοιραστείτε
το άρθρο
Facebook
Twitter
LinkedIn
Scroll to Top