Διακήρυξη Ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση υλοποίησης του έργου: “Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2013 στην περιοχή ευθύνης της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Τριφυλίας Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας – Κυπαρισσία”

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΑΝΟΙΚΤΟ διαγωνισμό με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές, για την ανάθεση υλοποίησης του έργου «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2013 στην περιοχή ευθύνης της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Τριφυλίας Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας – Κυπαρισσία» όπως αναλυτικά περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές και στο παράρτημα 1 που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης αυτής.

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 30-04-2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Τριφυλίας, Ελ. Βενιζέλου 29, Κυπαρισσία.

Σχετικά έγγραφα διαγωνισμού:

Διακήρυξη

Δικαιολογητικά διαγωνισμού

Παράρτημα Ι

Πίνακας ΙΙ

Υπεύθυνη δήλωση 3_1β

Υπεύθυνη δήλωση 3_1γ

Υπόδειγμα προσφοράς

Υπόδειγμα σύμβασης

Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top