Διακήρυξη Δακοκτονίας Π.Ε. Αργολίδας έτους 2016

Ανακοινώνεται ότι η Π.Ε. Αργολίδας προκηρύσσει Διεθνή, ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την υλοποίηση του έργου «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2016 στο Νομό Αργολίδας» σε 2.922.444 προστατευόμενα ελαιόδενδρα, προϋπολογισθείσας αξίας 280.068.23 €, χωρίς Φ.Π.Α.

Δείτε την Περίληψη

Δείτε την Διακήρυξη

Δείτε την Διευκρίνηση Διακήρυξης…

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top