Διακήρυξη Δημόσιος Ανοικτός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου McPhail στους ελαιώνες στo πλαίσιο του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου 5 της Ελιάς έτους 2015 στην περιοχή ευθύνης της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Τριφυλίας Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας-Κυπαρισσία» και με κριτήριο επιλογής τη χαμηλότερη τιμή.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Προκηρύσσουμε Δημόσιο Ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την
επιλογή αναδόχου για το έργο «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των
δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου McPhail στους
ελαιώνες στo πλαίσιο του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου
της Ελιάς έτους 2015 στην περιοχή ευθύνης της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής Τριφυλίας Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας-Κυπαρισσία» και με
κριτήριο επιλογής τη χαμηλότερη τιμή………

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ.

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top