Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για τη Μεταφορά Μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε.Κορινθίας για τα σχολικά έτη 2015-2017

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top