Διακήρυξη διεθνούς ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Λακωνίας, για το σχολικό έτος 2014-2015.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας  Π.Ε. Λακωνίας, σχολικού έτους 2014-2015, ήτοι από υπογραφής της σύμβασης μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους, για όσα δρομολόγια-τμήματα δεν έχουν ήδη κατακυρωθεί βάσει της αρ.69/21.1.2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου  του διεθνούς, ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού, συνολικού προϋπολογισμού 260.245,89 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13%  και δικαιώματος προαίρεσης από Γ1-Γ284 εκτός από τα τμήματα Γ144, Γ158,Γ159,Γ160,Γ202,Γ203 και Γ204, βάσει της αρ.5330/2-7-2014 Διακήρυξης (ΑΔΑ: ΩΣΦΚ7Λ1-84Κ).

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top