Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού άνω των ορίων Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο: «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2017 της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας

Πατήστε εδώ για να δείτε την διόρθωση προς αποφυγή παρερμηνειών στο ανοικτό άνω των ορίων μειοδοτικό διαγωνισμό
Πατήστε εδώ για να δείτε την διακήρυξη του διαγωνισμού
Πατήστε εδώ για να δείτε την περίληψη του διαγωνισμού
Πατήστε εδώ για παροχή διευκρινίσεων
Πατήστε εδώ για να δείτε την ανακοίνωση για την τροποποίηση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και τις ημερομηνίες διενέργειας του διαγωνισμού

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top