Διακήρυξη παγιδοθεσίας Π.Ε. Αργολίδας έτους 2017

Ανακοινώνεται ότι η Π.Ε. Αργολίδας προκηρύσσει τακτικό, ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την υλοποίηση του έργου «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας στους ελαιώνες, στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2017 στην Π.Ε. Αργολίδας», προϋπολογισμού 65.696,50 €, χωρίς Φ.Π.Α.

Δείτε την Διακήρυξη…

Δείτε την Περίληψη…

Δείτε το ΤΕΥΔ…

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top