Διακήρυξη & Περίληψη της Διακήρυξης, για προμήθεια εξοπλισμού του έργου «Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης ατόμων με αναπηρίες»

Διακήρυξη ηλεκτρονικού τακτικού μειοδοτικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την προμήθεια εξοπλισμού για το έργο: «Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης ατόμων με
αναπηρίες» Χρηματοδότηση: ΕΣΠΑ ΣΑ2013ΕΠ02680071 Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ-ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ-ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «08 ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» ΟΠΣ 451756 Προϋ/σμού: 99.999,00 €, με ΦΠΑ.

Δείτε την Διακήρυξη…

Δείτε την Περίληψη…

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top