Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Π.Ε.Κορινθίας

Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Κορινθίας, για το σχολικό έτος 2014 – έως 28/02/2015 ( έως την ολοκλήρωση της υπ’αριθμ.27642/2162/02.07.2014 διακήρυξης του διεθνούς ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού με την υπογραφή των οικείων συμβάσεων και όχι πέραν της 28/02/2015) συνολικού προϋπολογισμού 1.739.709,77 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και δικαιωμάτων προαίρεσης 20% (CPV 60130000 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών)

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top