Διακήρυξη 12/2018 Π.Ε. Κορινθίας. Συνοπτικός διαγωνισμός σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, για την «Προμήθεια αλατιού για τις ανάγκες αποχιονισμού του Εθνικού και Επαρχιακού Δικτύου της Π.Ε. Κορινθίας για τη χειμερινή περίοδο 2018 – 2019» συνολικού προϋπολογισμού 30.000,00 ευρώ (συμπ.ΦΠΑ 24%)

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top