ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Έργο: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ   ΕΘΝΙΚΟΥ  ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΥ»

Προϋπολογισμού 606.200,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)

Δείτε τη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Δείτε την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Δείτε την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
Δείτε το ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
Δείτε τον ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
Δείτε την αντιστοίχηση ΕΤΕΠ

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top