ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ – για Δημόσιο ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό, σε ευρώ με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια ενός [1] καινούριου αυτοκινούμενου υδροφόρου οχήματος από το ελεύθερο εμπόριο για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, προϋπολογισμού δαπάνης: Εκατόν δέκα χιλιάδων ευρώ (110.000,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με κριτήριο ανάθεσης την συμφερότερη προσφορά.

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top