ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΔΑΚΟΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΠΑΓΙΔΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΘΣ 2019 ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου, προκηρύσσει ηλεκτρονικό
ανοικτό άνω των ορίων διαγωνισμό με κριτήριο τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει τιμής για την «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη
μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες, στα πλαίσια του Προγράμματος
΢υλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2019 της Περιφερειακής Ενότητας
Μεσσηνίας», σε 10.945.336 προστατευόμενα ελαιόδενδρα με ανάρτηση 5.518 δακοπαγίδων. Σο έργο
υποδιαιρείται στα εξής 11 τμήματα:

 

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top