ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 2017-2018 (ΥΠΟΛΟΙΠΟ), 2018-2019 & 2019-2020, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 8.610.381,55 €.

Η Π.Ε. Μεσσηνίας προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοιχτό άνω των ορίων
διαγωνισμό για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας
Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Μεσσηνίας, για τα σχολικά έτη
2017-18 (υπόλοιπο), 2018-19 & 2019-20, συνολικού προϋπολογισμού
8.610.381,55 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και δικαιωμάτων
προαίρεσης-παράτασης και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

 

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

 

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top