ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΓΙΔΟΘΕΣΙΑΣ 2015

Προκηρύσσουμε Δημόσιο Ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την
επιλογή αναδόχου για το έργο «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των
δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους
ελαιώνες στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της
Ελιάς έτους 2015 στην Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας» και με κριτήριο επιλογής
την χαμηλότερη τιμή CPV: 771-00000-1 Γεωργικές Υπηρεσίες.

Δείτε την Διακήρυξη…

Δείτε την Περίληψη…

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top