ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 18/2018

Πρόσκληση εκδήλωσης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, και τη διαδικασία απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού στο Δημοτικό Σχολείο της Τ.Κ. Ρίζας Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης συνολικού προϋπολογισμού 6.000,00 ευρώ (συμπ. ΦΠΑ 24%).

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

 

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top