Διακύρηξη Ανοικτής Διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ Νο10 ΚΙΑΤΟ – ΔΙΜΗΝΙΟ – ΜΑΝΝΑ ΚΑΙ Νο32 ΔΕΡΒΕΝΙ-ΦΕΝΕΟΣ

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ Νο10 ΚΙΑΤΟ – ΔΙΜΗΝΙΟ – ΜΑΝΝΑ ΚΑΙ Νο32 ΔΕΡΒΕΝΙ-ΦΕΝΕΟΣ, εκτιμώμενης αξίας 1.008.064,52 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

Συνημμένα αρχεία:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ , Προϋπολογισμός μελέτης, Τιμολόγιο Μελέτης, Αντιστοίχιση Αρθρων με ΕΤΕΠ, ΓΣΥ, ΕΣΥ , ΤΕΥΔ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top