Διακύρηξη Ανοικτής Διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ – ΤΡΙΚΑΛΑ – ΚΑΡΥΑ ΚΑΙ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ – ΖΕΜΕΝΟ

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ – ΤΡΙΚΑΛΑ – ΚΑΡΥΑ ΚΑΙ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ – ΖΕΜΕΝΟ , εκτιμώμενης αξίας 1.774.193,55 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

Συνημμένα αρχεία:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ, Προϋπολογισμός μελέτης, Τιμολόγιο Μελέτης, Αντιστοίχιση Αρθρων με ΕΤΕΠ, ΓΣΥ , ΕΣΥ, ΤΕΥΔ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top