Διενέργεια του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια σωλήνων πυρόσβεσης για πυροπροστασία Περιφέρειας Πελοποννήσου».

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα – προσκλήσεις από τους παρακάτω σύνδεσμους :

2018-Δ2 040 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 18PROC002977341 2018-04-20

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 103615 ΩΟΨ97Λ1-Β50 18PROC002977344 2018-04-20

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top