Διευκρίνιση επί της αρ.7625/2015 (ΑΔΑ:ΩΔΓ77Λ1-042) Διακήρυξης Πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Υλικών Διαγράμμισης (λευκού ακρυλικού χρώματος και γυάλινων σφαιριδίων),

                                                                                                                              AΔΑ:7Χ917Λ1-ΧΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      Σπάρτη,    5-11-2015

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                                          Αριθ. Πρωτ.: οικ. 7831    

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                     

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

 

 

ΘΕΜΑ: Διευκρίνιση επί της αρ.7625/2015 (ΑΔΑ:ΩΔΓ77Λ1-042) Διακήρυξης Πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Υλικών Διαγράμμισης (λευκού ακρυλικού χρώματος και γυάλινων σφαιριδίων), για την οριζόντια σήμανση του Οδικού Δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας  Λακωνίας Περιφέρειας Πελοποννήσου» ανάγκες της ΠΕ Λακωνίας», με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισμού 59.000,00 €, (συμπ. ισχύοντος Φ.Π.Α.).

 

 

 

Σε συνέχεια της ανωτέρω 7625/2015 (ΑΔΑ:ΩΔΓ77Λ1-042) Διακήρυξης, που αφορά στο ανωτέρω σχετικό θέμα κάνουμε την εξής διευκρίνιση:

Ο όρος που αναγράφεται στο άρθρο 6 περ. Γ (γ) ήτοι: «η αναγραφή της τιμής σε Ευρώ θα γίνει σε ακέραιο αριθμό χωρίς χρήση δεκαδικών ψηφίων» είναι καταχρηστικός και εκ παραδρομής αναφέρεται στο σώμα της Διακήρυξης καθώς έχει παραμείνει από παλαιό σχέδιο και συνεπώς θεωρείται ως μη αναγραφόμενο.   

 

Η ανωτέρω θα αναρτηθεί στον ιστότοπο της Περιφέρειας Πελοποννήσου www.ppel.gov.gr.

 

 

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΣΝΣΗΣ

 

ΔΟΓΑΝΤΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top