Μπορείτε να δείτε την σχετική εγκύκλιο από τον παρακάτω σύνδεσμο :

201902121308