«ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Τ.Κ. ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ»

Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικής επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Τ.Κ. ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ» με προϋπολογισμό 199.193,55 € + ΦΠΑ24% = 247.000 ΕΥΡΩ.

 

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας διακηρύσσει την ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικής επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Τ.Κ. ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ» με προϋπολογισμό 199.193,55 € + ΦΠΑ24% = 247.000 ΕΥΡΩ.  

Καταληκτική ημερομηνία: 9-11-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ.
Προϋπολογισμός: 199.193,55 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

Hλεκτρονικός διαγωνισμός με συστημικό κωδικό 75453

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:

ΑΡΧΕΙΑ1

ΑΡΧΕΙΑ2

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top