Επαναληπτικός Ανοικτός Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης για την ΠΕ Μεσσηνίας

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Επαναληπτικό Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Μεσσηνίας και των Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη συνολικά οικονομική προσφορά σε ευρώ, συνολικού προϋπολογισμού 35.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 05/07/2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., ενώπιον της αρμόδιας Πενταμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης στα γραφεία της Π.Ε. Μεσσηνίας (Ψαρών 15 – Διοικητήριο, 4ος όροφος, Αίθουσα Π. Φωτέα) .

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται αυτοπροσώπως ή να αποστέλλονται στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας (υπόψη Τμήματος Προμηθειών), Ψαρών 15, Διοικητήριο, Καλαμάτα Τ.Κ. 24131 με οποιονδήποτε τρόπο, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές, σε κάθε περίπτωση, θα περιέλθουν στην παραπάνω Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι την 04-07-2016  ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.

 

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και περίληψη αυτής.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top