Επαναπροκήρυξη της 82156/27810/05.11.2014 ανακοίνωσή μας για τη την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων

Μπορείτε να κατεβάσετε την ανακοίνωση από τον παρακάτω σύνδεσμο :

ΒΘΧΘ7Λ1-Η7Ρ

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top