ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΤΑΠΗΤΕΣ, ΠΡΑΝΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Μπορείτε να δείτε την περίληψη της διακήρυξης και το ΤΕΥΔ από τους παρακάτω συνδέσμους :

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΔΑ
2ΤΕΥΔ_v1.0 τεχν. εργα

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top