Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου με συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου: «ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΚΑΙ ΟΔΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ»

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top