Κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων, μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, έτους 2018 (άρθρο 118, παρ. 5 του Ν.4412/2016)

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα από τους παρακάτω συνδέσμους :

Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος_2018

Πρόσκληση ΚΗΣΚ 2018

Υπεύθυνη Δήλωση για ΚΗΣΚ 2018

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top