Η ιστοσελίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου βρίσκεται σε κατάσταση συντήρησης και επικαιροποίησης.
Σύντομα θα είναι διαθέσιμες όλες οι ενότητες

Menu

Ματαίωση 4ης τακτικής Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Πελοποννήσου

Scroll to Top