Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του υφιστάμενου ξενοδοχειακού συγκροτήματος με τίτλο: «NAFPLIA PALACE»

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Τρίπολη,   21 – 8 – 2018

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Πελοποννήσου έχει διαβιβασθεί από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου – Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Πελοποννήσου – Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού, το υπ’ αριθμ. πρωτ. 170113/10-8-2018, έγγραφό του, για δημοσιοποίηση, διαβούλευση και γνωμοδότηση φάκελος μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) με τα παρακάτω στοιχεία και καλεί το κοινό να ενημερωθεί και το ενδιαφερόμενο κοινό να εκφράσει τις απόψεις του, καθώς και την/τις Επιτροπή/ές Ποιότητας Ζωής, την/τις Δημοτική/ές Επιτροπές Διαβούλευσης και τα Συμβούλια Τοπικής ή Δημοτικής Κοινότητας να εκφράσει/ουν την γνώμη του/ους.

  • Είδος Φακέλου:

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του υφιστάμενου ξενοδοχειακού συγκροτήματος με τίτλο: «NAFPLIA PALACE», της εταιρείας ΑΡΓΟΛΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ Α.Ε., που  ανήκει στην Υποκατηγορία Α2 της 6ης Ομάδας με α/α 02, σύμφωνα με την Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21Β’) και βρίσκεται στην Ακροναυπλία της ΔΚ Ναυπλιέων, ΔΕ Ναυπλιέων, Δήμου Ναυπλιέων, Νομού Αργολίδας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

  • Φορέας του έργου ή της δραστηριότητας: «ΑΡΓΟΛΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ  Α.Ε.»
  • Ημερομηνία έναρξης και λήξης της δημόσιας διαβούλευσης:

από   21 – 08 – 2018 έως   8 – 10  – 2018                                                                                                                

  • Ημερομηνίες έναρξης και λήξης της προθεσμίας για την κατάθεση των απόψεων του ενδιαφερόμενου κοινού:

από    21 – 08 – 2018 έως   24 – 9 – 2018

  • Αρμόδια για το έργο ή τη δραστηριότητα περιβαλλοντική αρχή: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου – Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Πελοποννήσου – Τμήμα  Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού .
  • Πληροφορίες: κ.κ. Παν. Βρουστούρης – Αναστ. Κουμούτσος   (τηλ. 2710 237778)
  • Αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας για την παροχή των σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών, την κατάθεση απόψεων των πολιτών και την εισήγηση στο ΠΕ.ΣΥ. Πελοποννήσου:

 

Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Αργολίδας (τηλ. 2752360372)

 

  • Εφημερίδα Δημοσίευσης της Ανακοίνωσης: ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
  • Σύνδεσμος Ιστοσελίδας, όπου γίνεται η δημοσίευση της ανακοίνωσης: ppel.gov.gr
  Ο Περιφερειάρχης

 

 

Πέτρος Τατούλης

 

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top