Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «ΜΠΕ για την τροποποίηση ΑΕΠΟ λόγω εκσυγχρονισμού υφιστάμενων δραστηριοτήτων μονάδας παραγωγής ασφαλτομίγματος και μονάδας επεξεργασίας και αξιοποίησης (ανακύκλωσης) αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) και προσθήκης μονάδας παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος», ιδιοκτησίας: Νικολάου Κουτσούκαλη του Γεωργίου, που ανήκει στην Υποκατηγορία Α2 της 9ης Ομάδας με α/α 125, σύμφωνα με την Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21Β’), και βρίσκεται στη θέση «Λαγιάτη-Μεντιάνικα» της Τ.Κ. Αγίων Αποστόλων Δ.Ε. Βοιών, Δήμου Μονεμβασίας

Μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση από τον παρακάτω σύνδεσμο :

Ασφαλτόμιγμα Νικ. Κουτσούκαλη – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top