Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: Λειτουργία του Ατμοηλεκτρικού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας “ΑΗΣ Μεγαλόπολης Μονάδα III”, ονομαστικής ισχύος 300MWe, με καύσιμο λιγνίτη, της εταιρείας ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α.Ε.», που ανήκει στην Υποκατηγορία Α1 της 9ης Ομάδας με α/α 207, σύμφωνα με την Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21Β’), Δήμου Μεγαλόπολης

Μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση από τον παρακάτω σύνδεσμο :

ΔΕΗ – ΑΗΣ III – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top