Μπορείτε να δείτε την απόφαση από τον παρακάτω σύνδεσμο :

ΩΨΔΧ7Λ1-Γ1Τ ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ 4.1 ΟΡΘ. ΕΠΑΝ.