Μπορείτε να δείτε την απόφαση από τον παρακάτω σύνδεσμο :

6ΟΟΥ7Λ1-56Ι