Πίστα αγώνων Speed & Passion

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Τρίπολη,   04  – 09 – 2018

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Πελοποννήσου έχει διαβιβασθεί από το Τμήμα Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Πελοποννήσου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π., Δ.Ε. & Ι., με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 179658/24-08-2018 έγγραφό του, για απλή δημοσιοποίηση μόνο, φάκελος Ανανέωσης, με τα παρακάτω στοιχεία και καλεί το κοινό να ενημερωθεί.

  • Είδος Φακέλου:

Φάκελος Ανανέωσης της υπ΄αριθμ. 3413/05/13-09-2006 ΑΕΠΟ της Γεν. Γραμ. Περιφέρειας Πελοποννήσου που αφορά το έργο: «Πίστα αγώνων και δοκιμών μοτοσυκλετών και μηχανοκίνητων αυτοκινήτων καρτ» με τίτλο: «SPEAD & PASSION», του Γεωργίου Παρασκευά του Δημητρίου, που ανήκει στην Υποκατηγορία Α2 της 12ης Ομάδας με α/α 11, σύμφωνα με την Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21Β’) και βρίσκεται στη θέση στη θέση «Λόγγος», σε περιοχή εκτός του οικισμού Αγίας Κυριακής, της Δ.Κ. Σπαρττιατών, Δ.Ε. Σπαρτιατών, Δήμου Σπάρτης, Νομού Λακωνίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου.

  • Αριθ. Πρωτοκόλλου ή ΑΔΑ της ΑΕΠΟ που τροποποιείται : «3413/05/13-09-20016»
  • Φορέας του έργου ή της δραστηριότητας: «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ»
  • Αρμόδια για το έργο ή τη δραστηριότητα περιβαλλοντική αρχή: Τμήμα Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Πελοποννήσου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π., Δ.Ε. & Ι.

Πληροφορίες:  Αναστάσιος Κουμούτσος (τηλ: 2710237778)

  • Αρμόδιες Υπηρεσίες της Περιφέρειας για την παροχή των σχετικών περιβαλλοντικών, κ.λ.π. πληροφοριών:

Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Λακωνίας

Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λακωνίας

  • Εφημερίδα Δημοσίευσης της Ανακοίνωσης: ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
  • Σύνδεσμος Ιστοσελίδας, όπου γίνεται η δημοσίευση της ανακοίνωσης: ppel.gov.gr

 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

 

 

 

ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ

 

 

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top